FAMPAHAFANTARANA NY ATAO HOE ARTHERAPIE

FAMPAHAFANTARANA NY ATAO HOE ARTHERAPIE

Natao tao amin’ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina Boeny « Akôry Haly » ny fampirantina sy fampahafantarana ny atao hoe « art-thérapie » izay niarahana tamin’ny sampandrahara « pédiatrique » ao amin’ny CHU PZAGA Androva « Pédopsychiatrie » ka nisy fampirantiana sy fanaovana sary nataon’ireo ankizy izay mitondra ny lohahevitra hoe « retard scolaire et art-thérapie ».

Ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina natsangana any amin’ireny faritra maro ireny dia mandray hetsika ara-tserasera sy ara-javakanto isan-karazany.