RADIO TELEVIZIONA VAKINANKARATRA: MITOHY HATRANY NY FANATSARANA

Nitsidika ny toeram-piasan’ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina ao Antsirabe, renivohitry ny faritra Vakinankaratra ihany koa Ramatoa minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO nandritra ny iraka nataony tany Antsirabe androany Talata 8 febroary 2022.

Nankasitraka ny ezaka izay ataon’ny mpitantana Ramatoa minisitra, mba ho fanatsarana ny « studio » ny Radio Televiziona Vakinankaratra na RTV izay ratsa-mangaikan’ny RNM sy TVM ao Antsirabe.

Nasiam-panavaozana avokoa ny « plateau» fahitalavitra ho an’ny fandaharana maraina ao amin’ny RTV, ny « plateau » ho an’ny vaovao an-tsary ary ny efitrano natokana ho an’ny onjampeo ihany koa.

Miha-mivoatra manaraka ny toetrandro ary miezaka manana lenta ho mendrika ny fifaninanana rahateo ny RTV ao Antsirabe, mendrika hotohanana sy hamporisihana hatrany ny ezaka fanatsarana hoy Ramatoa minisitra fa tsy hoe rehefa hainoamanjerim-panjakana dia voatery ho ratsy hatrany.

Nitondra ny fisaorana manokana ny Tale sy ny mpiara-miasa araka izany Ramatoa minisitra nandritra ny fitsidihana izay nataony.