FITSIDIHANA NY RADIO MARIA AMBOSITRA

Nandritra ny iraka ataony any Ambositra, Amoron’i Mania dia nasain’ny onjampeo katolika RADIO MARIA MADAGASIKARA ao Ambositra hitsidika ny toeram-piasany sy hivahiny mivantana tao amin’ny onjampeony Ramatoa minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, niara-dia tamin’ireo mpiara-miasa aminy.

Nahafinaritra ny fandraisana nataon’ny tompon’andraikitra izay nampahafantatra an-dRamatoa minisitra ny andraikitr’izy ireo amin’ny maha-onjampeo fanapariahana ny vaovao mahafaly azy na « radio d’évangélisation » ho an’ny finoana katolika, izay misy an-dRamatoa minisitra rahateo.

Anisan’ny onjampeo tsy miankina be mpanaraka ny RADIO MARIA raha ao anatin’ny faritra Amoron’i Mania ary miroborobo fatratra, ao anatin’ny tambajotran’ny RADIO MARIA manerana izao tontolo izao izay efa miparitaka amin’ny firenena miisa 80 ankehitriny.

Marihana fa ny RADIO MARIA dia manana solotena mpanao gazety manaraka ny fiofanana « Formation Professionnelle des Journalistes » sy mpanentana fandaharana manaraka ny « Formation Professionnelle des Animateurs d’antenne » izay karakarain’ny MSK eto Antananarivo amin’izao fotoana izao.

Taorian’ny fitsidihana dia niantrano tao amin’ny fandaharana manokana « trafon-kena ome-mahery » Ramatoa minisitra, niresaka ny iraka nataon’ ny MSK tany Ambositra sy ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny. Fandaharana nivantana izay nentanin’ny mpanao gazety Tsaratiana Aimé.