NY HASIN’NY VOAHARY

Ireo singa manana aina sy tsy manana aina  mifameno sy miara-monina amina tontolo voafaritra na tsy voafaritra ; ny mihetsika na ny tsy mihetsika ary misy eto amin’izao tontolo izao no antsoina hoe voahary.

Misy ireo hita ety ambonin’ny tany toy ny vohon-tany, ny rano ny vato,ny biby, ny zava-maniry, ary ny olombelona.

Tsikaritra ihany koa ny eny amin’ny habakabaka toy ny volana, ny masoandro ny kintana, ny rahona ary ny lanitra

ny hasin’ny voahary DIC