TAGNAMARO DISTRIKAN’NY MANAKARA FARITRA FITOVINAGNY

Sabotsy 26 Febroary 2022

Fanarenana ny simba noho ny fandalovan’ny rivo-doza lasa teo no tagnamaro natao taty Manakara.

Tao amin’ny CEG Manakara be no nanatanterahana izany.

-Fandrafetana ny table à banc simba

-Famatsiana ireo hazo mampisaraka ny lakikasy izay nianjera

_Fanadiovana ihany koa ny manodidina ny toeram-pianarana

Tamim-pahavitrihana tanteraka no nanatanterahan’ny olom-pirenena tsy an-kanavaka teto Manakara ireo asa ireo.

Isaorana araka izany ireo tonga nanatanteraka ny TAGNAMARO tamin’ity volana ity.