FANKALAZANA NY 8 MARSA TAO ANTSIRABE-FARITRA VAKINAKARATRA


« Ao anatintsika rehetra dia misy hazavana izay tsy tokony ho takonan’ny hafa », hoy ny hafatra nentin-dRamatoa Mialy RAJOELINA, Vadin’ny Filohan’ny Repoblika, Filohan’ny Fikambanana Fitia tamin’ny fankalazana ny andron’ny 8 marsa androany tao Antsirabe.

« VIAVY MIAVOTSE, MIATRIKA SY MIFANAMPY, TARATRY NY FITOVIAN-JO SY ANTOKY NY FAMPANDROSOANA LOVAINJAFY », izay no lohahevitra nosafidiana ho an’ny fankalazana ny 8 marsa tamin’ity taona ity.

Zava-dehibe ny fiarahamientan’ny lahy sy ny vavy amin’ny fitovian-jo ho amin’ny fampandrosoana lovainjafy satria « ny fitovian-jo dia midika ho fiaraha-mientan’ny lahy sy ny vavy. Mifanampy ary mifameno ny lehilahy sy ny vehivavy fa tsy sanatria akory mpifaninana na mpifanandrina ».

Koa nanao antso ho an’ireo rafitra samihafa Ramatoa Mialy Rajoelina mba hanamafy ny ezaka rehetra : « mba hifanome tanana amin’ny fanantanterahana ny fanamby voafaritra anatin’ny politika nasionaly momba ny miralenta. Izany dia mba ahafahan’ny vehivavy mitondra an- kalalahana ny fahaiza-manaony, ny talentany sy ny fahalalàny eo amin’ny sehatra misy azy »