RADIO MADAGASIKARA (RNM) : NOTOKANANA ANDROANY NY STUDIO VAOVAO « SOLO RAMAROLAHY »

Lanonana tsotra kanefa nanana ny maha izy azy no notontosaina tetsy amin’ny ivo-toerana misy ny RNM Anosy, nitokanana ary nanolorana ofisialy ny Studio vaovao nampitondraina ny anaran’ny mpanao gazety sangany tao amin’ny Radio Madagasikara « Solo RAMAROLAHY ».

Studio raitra, manaraka ny vanim-potoana ankehitriny ary mamaly ny filàna amin’ny tontolon’ny teknolojia vaovao momba ny fifandraisana ity Studio ary fomba ity. Natokana ho an’ny sampana fampahalalam-baovao ao amin’ny RNM ny studio « Solo Ramarolahy », izay hanampy betsaka ireo mpanao gazety amin’ny asan’izy ireo ary hanamora ny fanomanana sy ny famokarana fandaharana mifandraika amin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.

Ity no Studio fahatelo namboarin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, ho fanatsarana hatrany ny Radio Madagasikara, ankoatra ny studio « Vahandanitra » notokanana ny volana Jolay 2021 izay natokana ho an’ny famokarana tantara, sy ny studio fandefasana fandaharana mivantana.

Fanamby goavana no vita tao anatin’izay telo taona nitantanana ny departemanta misahana ny Serasera sy ny Kolontsaina izay hoy Ramatoa Minisitra, indrindra ny asa samihafa nentina nanavaozana ny ORTM amin’ny ankapobeny, tafiditra ao anatin’izany ny TVM sy ny RNM.

Tanjona napetraky ny Minisitera amin’ny alalan’ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika ihany koa ny hameloma-maso ny haino aman-jerim-panjakana mba tsy ho mena mitaha amin’ny haino aman-jery tsy miankina, ka ho afaka hisehatra amin’ny tontolon’ny fifaninanana.

Nitondra ny teny fisaorana ho an’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny fianakavian’i Solo Ramarolahy, amin’ny fanomezana voninahitra azy. Izy izay fitaratr’ireo mpanao gazety taty aoriana amin’ny fahaiza-manao manokana nananany teo amin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety.

Nankasitraka ihany koa ny asa natokana ho an’ny sampana fampahalalam-baovao ny tompon’andraikitra misahana ity sampan-draharaha ity eo anivon’ny RNM, amin’ny fahazoana izao fampitaovana raitra izao.

« ORTM mitodika amin’ny ho avy » : izay no lalan-tsaina napetraky ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina hanatanterahana ireo fanatsarana sy fanamboarana rehetra izay mbola hatao. Nandritra ny fitokanana ity studio vaovao ity ihany koa, dia nitsidika ny asa fanamboarana sy fanatsarana rehetra efa natao teo anivon’ny RNM Ramatoa Minisitra.

Nisantarana avy hatrany ny fandaharana « TSY HO TOMPON-TRANO MIHONO » tamin’ity androany ity, ny studio vaovao « Solo Ramarolahy ».