TAGNAMARO ANTSOHIHY (FARITRA SOFIA)

Toerana manan-tantara eto amin’ny firenena ny Kianjan’ny 29 Martsa.

Nosafidiana manokana tamin’ity androany ity ny nanaovana Tagnamaro azy, ka ny asa fanadiovana ny manodidina azy rehetra sy nanajary ny zaridaina tao anatiny, ary ny fandokoana azy, mba hanana endrika kanto sy mahavariana ny mpandalo làlana no natao teto.

Ankoatr’izay, novolena « ylang-ylang » ny ao anatin’ny Kianjan’ny 29 Mars mba hamerovero hanitra ; ny toerana misy azy rahateo eo afovoan’ny tanànan’i Antsohihy ka maro noho izany ny mpandalo eto.

Isaorana manokana ny Governoran’ny Faritra Sofia, izay nanolotra ireo loko sy fitaovana nanantanterahana ny asa fandokoana rehetra.

Mazava loatra fa navitrika tokoa ny olom-pirenena tonga namita ny adidiny tamin’ity Tagnamaro notontosaina ny sabotsy 19 Martsa ity, izay notronin’ny S-G ny faritra SOFIA, teo koa ny ben’ny tanànan’i Antsohihy ary ny S-G kaominina ambonivohitra Antsohihy, ary teo ambany fitarihan’ny Talem-paritry ny Serasera sy Kolontsaina Sofia.