TAGNAMARO TSARATANÀNA.

Fanadiovana sy fanajariana ny toerana hanamboarana trano hatokana hivantanan’ny mpanaraka marary sy mpiteraka eto Masokoamena Antsahavola