TAGNAMARO SAMBAVA

Fanadiovana ny tokontany misy ny Dispensaire eto Sambava-centre no natao nandritra ny hetsika Tagnamaro andron’ny olom-pirenena omaly Asabotsy faha 19 Martsa 2022.

Sampandraharaha maro samihafa, Chefs Fokontany, fikambanana ary olon-tsotra no tonga nanatanteraka izany.

Ny Fitaleavam-paritrin’ny Serasera sy ny Kolontsaina SAVA dia mankasitraka atsika jiaby tonga.