TANGAMARO TSIROANOMANDIDY BONGOLAVA

Manomboka tafapaka eo amin’ny fiaraha-monina ny Tagnamaro. Nifanome tanana ny rehetra teto nanala ireo fako nahatonga ny fahatsetsenan’ny lakandrano ka nitarika ny fahapotehan’ny lalana mihazo an’ny Belair Fokontany Mangarivotra Tsiroanomandidy.

Ankoatr’izay nisy ihany koa ny fanadiovana ireo fako rehetra teny amin’ny lalana.

Nampitain’ny Talem-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina teto fa tsy tokony hafangaro ny Tagnamaro sy ny Asa Tagnamaro satria ny Tagnamaro dia fanaovana asa an-tsitrapo tsy misy tambiny ary mikatsaka ny tombotsoa ho an’ny rehetra.

Nisy ny fanentanana arak’izany ny mba ahatonga ny olom-pirenena ahafoy fotoana hanatanteraka asa iombonana amin’ny alalan’ny Tagnamaro ary mba samy ahatsiaro fa zava-dehibe ny tokony hanajana sy hikolokoloina ireo fananana iombonana.