FAMOAHANA SY FANOLORANA NY BOKY « SOATOAVINA MALAGASY » : FAMELOMA-MASO NY MAHA-IZY ARA-KOLONTSAINA MALAGASY

« Ny soatoavina hita taratra tamin’ny tolom-panafahana 1947 »,

« Ny vary : aina sy kolontsaina »,

« Ny omby »,

« Ny teny malagasy : fototry ny firenena »,

« Ny fady »,

« Ny hasin’ny voahary »,

« Ny refy sy ny fatra »,

« Ny fahaiza-miaina »,

« Ny soa iombonana »

Anisan’ireo lohahevitra toa azontsika an-tsaina fa miverimberina anatin’ny fiainan’ny Malagasy kanefa mety tsy fantatsika fa tena soatoavina manan-danja mamaritra ny fiaraha-monina.

Izay no anton’ny namoahan’ny Minisitera ity boky « 𝚂𝚘𝚊𝚝𝚘𝚊𝚟𝚒𝚗𝚊 𝚖𝚊𝚕𝚊𝚐𝚊𝚜𝚢 » ity hanamafisana ny maha-izy ara-kolontsaina malagasy (Identité culturelle). Ireo soatoavina malagasy sivy ireo no soatoavina andiany voalohany novelabelarina ao anatin’ny boky navoakan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina androany Alakamisy 31 Marsa 2022 teny amin’ny Kianjan’Andohalo.

Vokatra teraka avy amin’ny fandaharanasa “𝚅𝚘𝚕𝚊𝚗𝚊 𝚒𝚛𝚊𝚢, 𝚂𝚘𝚊𝚝𝚘𝚊𝚟𝚒𝚗𝚊 𝚒𝚛𝚊𝚢 » novolavolain’ny Minisitera nanomboka ny taona 2021 ity famoaham-boky ity. Ny fandaharana mandeha isam-bolana ao amin’ny TVM sy ny RNM no nanombohana azy.

Anisan’ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana tamin’ny 𝕄𝕚𝕟𝕚𝕤𝕚𝕥𝕖𝕣𝕒𝕟’𝕟𝕪 𝕊𝕖𝕣𝕒𝕤𝕖𝕣𝕒 𝕤𝕪 𝕟𝕪 𝕂𝕠𝕝𝕠𝕟𝕥𝕤𝕒𝕚𝕟𝕒 ary tafiditra ao anatin’ny fandaharanasany ny hanamafy ny maha-izy azy antsika malagasy (renforcer l’identité nationale) ary antony nananganana ny Fitaleavana misahana ny maha-izy ara-kolontsaina, ity sampan-draharaha ity no namolavola ity boky ity.

Ireo zandry zanaka no hiantefan’ity fampitana kolontsaina amin’ny alalan’ny boky ity satria izy ireo no ho avin’ny firenena tokony ahalala ny maha-izy antsika. Araka izany dia ireo sekoly manodidina an’Andohalo no nanoloran-dRamatoa 𝕄𝕚𝕟𝕚𝕤𝕚𝕥𝕣𝕪 𝕟𝕪 𝕊𝕖𝕣𝕒𝕤𝕖𝕣𝕒 𝕤𝕪 𝕟𝕪 𝕂𝕠𝕝𝕠𝕟𝕥𝕤𝕒𝕚𝕟𝕒 ℝ𝕒𝕞𝕒𝕥𝕠𝕒 𝕃𝕒𝕝𝕒𝕥𝕚𝕒𝕟𝕒 ℝ𝕒𝕜𝕠𝕥𝕠𝕟𝕕𝕣𝕒𝕫𝕒𝕗𝕪 𝔸ℕ𝔻ℝ𝕀𝔸𝕋𝕆ℕ𝔾𝔸ℝ𝕀𝕍𝕆 ny boky tamin’ny fomba ofisialy voalohany. Teo ihany koa ny solon-tenan’ny Akademia Malagasy, ireo tranom-boky isan-karazany sy ny tranom-bokin’ny Anjerimanontolo.

Santatra ihany ireo satria hoezahin’ny Minisitera ny hanaparitaka ity boky ity araka izay tratra manerana ny Nosy. Marihina fa tsy amidy fa zaraina maimaim-poana ity boky vaovao ity. Ary haparitaka amin’izay sehatra rehetra ahafahana manaparitaka izany.