ADY HEVITRA

Ho vahinin’ny fandaharana ADY HEVITRA rahampitso Zoma 15 Aprily 2022 amin’ny 08 ora alina ao amin’ny TVM ny Solombavambahoaka isany:

RAJOELINA Seth voafidy tao Fianarantsoa 1

sy

VONINAHITSY Jean Eugène voafidy tao Morafenobe.