TAGNAMARO ANDILAMENA

Nanohy ny fanamboarana ny lalana Ambany Andrefana ireo mponina ao Andilamena nandritra ny hetsika TAGNAMARO natao androany sabotsy 16 aprily 2022.

Nototofana vatokely sy fasika ireo lavaka ary nanamboarana lakandrano ny sisin’ny lalana. Mampifandray kaominina 08 amin’ny renivohitry ny distrikan’Andilamena ity lalana ity.