TAGNAMARO FANDRIANA

Potika avokoa ny lalan-tany rehetra mampifandray ny kaominina samy kaominina ato amin’ny Distrika Fandriana, isan’ireny ny mampitohy an’i Fandriana-Miarinavaratra, Fandriana-Ankarinoro sy ny kaominina hafa.

Fanamboarana ireo lalana ratsy tao amin’ny kaominina Imito sy Tatamalaza no hetsika TANAMARO tamin’ity volana avrily ity tany amin’ny Distrika Fandriana. Lalana mirefy 20 km no vita tao amin’ny kaominina Imito (mampitohy an’Ambinanitelo sy Ambatomaroanaka), Tatamalaza (mirefy 20 km mampifandray an’i Tatamalaza sy Ambijato Fandriana)

Nitarika izany ny delegasiona ny serasera sy ny kolon-tsaina Fandriana niaraka tamin’ireo Ben’ny Tanàna Imito sy Tatamalaza.