TAGNAMARO MATSIATRA AMBONY – DISTRIKA FIANARANTSOA I

Ny tontolo manodidina ny Sekoly Lisea Raherivelo Ramamonjy Fianarantsoa no nanaovana ny hetsika  » Tagnamaro Andron’ny Olom-pirenena  » tamin’ity volana Aprily 2022 ity.

Fanadiovana ireo lobolobo sy ny tatatra ary ny zaridaina eo atsimon’ny sekoly no niarahana nisalahy niarahana tamin’ireo Sampan-draharaham-panjakana izay notronin’ny avy ao amin’ny Prefektoran’ny Fianarantsoa sy ny solontenan’ny Governoran’ny Faritra teo an-toerana ka ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Matsiatra Ambony no nitarika izany hetsika Tagnamaro natao izany.

Nifanome tànana tamin’izany ihany koa ireo mponina avy ao amin’ny Fokontany Isaha sy ireo Fikambanana mpilatsaka an-tsitra-po maro misy ao an-toerana.