« SOATSIMANAMPIOVANA » (LES SOUVENIRS DE JEAN LABORDE) MANTASOA.

𝙵𝙰𝙽𝙰𝙼𝙰𝚁𝙸𝙷𝙰𝙽𝙰 𝙽𝚈 𝙰𝙽𝙳𝚁𝙾 𝙸𝚁𝙰𝙸𝚂𝙰𝙼-𝙿𝙸𝚁𝙴𝙽𝙴𝙽𝙰 𝙷𝙾 𝙰𝙽’𝙽𝚈 𝚉𝙰𝚅𝙰𝙽𝙰𝙾𝚁𝙸𝙽𝙰 𝚂𝚈 𝙽𝚈 𝚃𝙾𝙴𝚁𝙰𝙽𝙰 𝙼𝙸𝙰𝚅𝙰𝙺𝙰 : FAMELOMA-MASO NY HARO « SOATSIMANAMPIOVANA » (LES SOUVENIRS DE JEAN LABORDE) MANTASOA.

Ho fanamarihana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny zavanaorina sy ny toerana miavaka na ny « 𝙹𝚘𝚞𝚛𝚗𝚎𝚎 𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚗𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕𝚎 𝚍𝚎𝚜 𝚖𝚘𝚗𝚞𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝚎𝚝 𝚍𝚎𝚜 𝚜𝚒𝚝𝚎𝚜 » izay fotoan-dehibe iombonan’i Madagasikara amin’ny firenena maro, ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina dia nanamarika izany tany Mantasoa tamin’ny alalan’ny fameloma-maso ny « HARO SOATSIMANAMPIOVANA », nisy ny asa fanavaozana na ny « restauration » nataon’ireo manam-pahaizana momba izany, nisy kosa ny « 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 niombonana nikojakojana ny manodidina notarihin-dRamatoa Minisitra 𝕃𝕒𝕝𝕒𝕥𝕚𝕒𝕟𝕒 ℝ𝕒𝕜𝕠𝕥𝕠𝕟𝕕𝕣𝕒𝕫𝕒𝕗𝕪 𝔸ℕ𝔻ℝ𝕀𝔸𝕋𝕆ℕ𝔾𝔸ℝ𝕀𝕍𝕆 niaraka amin’ireo mpiara-miasa eto anivon’ny Minisitera, teo ihany koa ireo olom-boafidy sy olom-boatendry ao an-tanàna niaraka tamin’ireo fikambanana ary ny vahoaka ao an-toerana.

Nisy ihany koa ny fametrahana ireo takelaka hazo miisa 5 manaraka ny fenitra ara-pizahantany ho fampahafantarana sy fanazavana ny singa ao anatin’ny Haro Soatsimanampiovana.

𝕊𝕠𝕒𝕥𝕤𝕚𝕞𝕒𝕟𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕧𝕒𝕟𝕒 :

Ny fitambaran’ireo toerana rehetra mahakasika an’i Jean Laborde nampitondraina teo aloha ny anarana vahiny hoe « souvenirs de Jean Laborde » satria nipetrahany, niainany, niasany ary nandevenana azy no nosalorantsika ny anarana hoe « ℍ𝕒𝕣𝕠 𝕊𝕠𝕒𝕥𝕤𝕚𝕞𝕒𝕟𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕧𝕒𝕟𝕒 ».

Io « Soatsimanampiovana » io no anarana malagasy nomen’i 𝕁𝕖𝕒𝕟 𝕃𝕒𝕓𝕠𝕣𝕕𝕖 io toerana io fahiny izay misy ny :

* Mozea Jean Laborde

* Afo mahery na ny 𝙷𝚊𝚞𝚝 𝙵𝚘𝚞𝚛𝚗𝚎𝚊𝚞

* Fatana hanamafisana ny vohon’ny vy na ny 𝚏𝚘𝚞𝚛 à 𝚌𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝𝚎𝚛

* Fasan’i Jean laborde

* Dobo fandroan’ny Mpanjakavavy Ranavalona I

* Tohatohambaton-dRanavalona I

Ity « Haro Soatsimanampiovana » ity dia efa harembako-pirenena nanomboka ny taona 1978.

Hita taratra izao fa miha-miroso hatrany amin’ny dingana ambony kokoa isika eto Madagasikara amin’ny sehatry ny fanomezan-danja ny kolontsaina ary tafiditra ao anatin’izany ny harembakoka mba ho fanoitry ny fampandrosoana.

Tanjona ny hisintomana mpizahantany bebe kokoa vahiny fa indrindra Malagasy mitodika amin’ny tantaram-pirenena mitia ny harembakoka.