VOVONANA MIARADIA

VOVONANA MIARADIA

Nanolotra tafo fanitso 95 isa hampiasaina amin’ny Tagnamaro fanarenana ny fahavoazana vokatry ny rivo-doza.

Tagnamaro, andron’ny olom-pirenena: tafapaka amin’ny vahoaka tanteraka ny lalantsaina fonosin’ity fandaharan’asan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontaina ity ankehitriny. Ankoatra ny fandraisana anjara mivantana amin’ny asa atao, tsy vitsy ihany koa ireo izay manolo-tanana amin’ny fampitaovana entina manatanteraka ny asa rehetra ho an’ny soa iombonana.

Nitondra ny anjara birikin’izy ireo androany ny Vovonana MIARADIA izay hivondronan’ireo diaspora any am-pita rehefa nahita sy nahatsapa ny maha zava-dehibe ny hevitra fonosin’ny Tagnamaro sy ny hafatra tiana ampitaina amin’ny olom-pirenena dia ny fandraisana andraikitra ho an’ny firenena. Natolotra tamin’izany ireo tafo fanitso 95 isa hampiasaina amin’ny hetsika Tagnamaro ho fanarenana ny fahavoazana vokatry ny fandalovan’ny rivo-doza nifanesy teto amintsika, izay ho karakarain’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina.

Nankasitraka ny tolo-tanana nentin’ny Vovonana MIARADIA Ramatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO amin’ny fahatsapan’izy ireo ny hasarobidin’ny fiaraha-mientan’ny rehetra ho an’ny fampandrosoana ny firenena.