TAGNAMARO DISTRIKAN’NY MAROVOAY,FARITRA BOENY

Fanadiovana ny tobim-pahasalamana fototra taty amin’ny kaominina ambanivohitra Manaratsandry izay ampita andrefan’ny betsiboka .

No nanamarihana ny andron’ny olom-pirenena androany asabotsy faha 21 May 2022 raha hoan’ny distrikan’ny Marovoay .

Noezahina nazavaina tamin’ny vahoaka nanaovana ny hetsika ny mahazavadehibe ny hetsika Tagnamaro no ezahina ihany koa hoamparitaka amin’ny ireo kaominina ambanivohitra mba ahafahan’ireo vahoaka ifotony mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny tanana misy azy .

Olom-pirenena maro no tonga nandray anjara teto ; notronin’ny ireo tomponandraikim-panjakana maro eo anivon’ny distrika , nahitana ny ben’ny tananan’ny Manaratsandry izay notarihan’ny ekipan’ny Minisitera aty antoerana.