TAGNAMARO MANANJARY FARITRA VATOVAVY

Fanarenana ny Lalana mirefy eo amin’ny 1kilometatra miakatra eny amin’ny garre routière Ambatolambo sy mampitohy ny CSB II Fanantenana no nanatanterahana ny TAGNAMARO teto Mananjary

Ny anton’izany moa dia misy fihantraikany ratsy eo amin’ny ain’ny marary sy ireo olona hiteraka hanantona io tobim-pahasalamana voalaza io izany fahasimbana betsaka izany.