TAGNAMARO MORAFENOBE

Narenina ho azon’ny fiara aleha ny lalana miditra ao amin’ny Hopitaly CHRD Morafenobe.