TAGNAMARO SAINTE MARIE

TAGNAMARO SAINTE MARIE

Fanokafana làlana mianavaratra eo @ FKt Loukintsy eo @ 1 km Izay nifody nohon’ny fisian’ny ahitra maniry Izay tsy ahafahan’ny fiara mihaona intsony nohon’ny haterena Izay natao ny alahady 22/05/22 Izay notarihin’ny Fikambanan’ny Viavy Miavotse eto Sainte Marie niarahana tamin’ny ekipan’ny DLCC aty an- toerana sy ireo fokonolona eto @ FKT .

Navitrika ny fandraisana anjara ary nampiavaka azy nisy fiaraha misakafo niaraka tamin’ny vahoaka nohon’ny fanampian’ireo Malala tànana ary ny Solombavambahoaka voafidy teto Sainte Marie.