TRANOBEN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA AMBATONDRAZAKA

Notokanana tamin’ny fomba ofisialy androany.

Faritan’ny Velirano faha-4 sy faha-13 ny fampiroboroboana ny sehatry ny Serasera sy Kolontsaina marolafy.

Napetraka ho isany fanoitra amin’ny fampandrosoana ireto sehatra roa ireto tamin’ity fitondran’ny Filoha Andry RAJOELINA ity.

Betsaka ny asa sy ny ezaka efa vita nentina hanatratrarana izany, miainga amin’ireo tetik’asa, asam-pampandrosoana ary fandaharan’asa novolavolain’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina hatramin’izay, tafiditra ao anatin’izany ny fananganana ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina.

17 hatreto ny isan’ireo Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina hapetraka eto Madagasikara: 3 ireo vao nahazo fankatoavana farany tao anatin’ny filan-kevitry ny Minisitra, 6 ireo efa notokanana ary 9 kosa ireo miandry ny fitokanana azy.

Tafiditra ao anatin’ireo 6 voatokana ireo ny ao Ambatondrazaka, faritra Alaotra Mangoro, izay nampitondraina ny anarana hoe « MASINJARA » midika hoe « Mahasambatra, hivondronan’ny soa », izay notokanan’ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, izay voatendry ihany koa hiahy ny faritra Alaotra Mangoro manomboka izao.

Amin’ny maha foto-drafitrasa manara-penitra azy, na io amin’ny eo amin’ny tao-trano sy ny fampitaovana, dia tsy nasiana tombo sy hala fa mitovy tanteraka toy ireo Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina rehetra efa miasa any amin’ny Faritra ny napetraka eto Ambatondrazaka.

« Auditorium OSIKA» izay gadon-kira mampalaza iny faritra Alaotra Mangoro iny kosa no anarana nomena ny efitrano lehibe fanaovana fampisehoana ao amin’ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina, izay afaka ampiasain’ireo mpanakanto tsy ankanavaka any an-toerana. Raitra avokoa ny fitaovana rehetra ao anatiny.

Marihina fa ny faritra Alaotra Mangoro irery ihany hatreto no faritra nahazo ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolotsaina miisa roa (2) be izao dia ny eto amin’ny distrikan’Ambatondrazaka sy ny distrikan’i Moramanga.

Ho tokanana tsy ho ela ihany koa ity ao Moramanga ity.