ALAOTRA MANGORO

MIAINA SY MIROBOROBO NY “CLUB FANORO”

– VONDRON’NY TANORA OLOM-PIRENENA VANONA SY TOMPON’ANDRAIKITRA

Anatin’ny “fandaharan’asa fanabeazana ho olom-pirenena vanona” iantsorohan’ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina no nametrahana ny “Club Fanoro”, izay ivondronan’ny tanora eo anelanelan’ny 15 ka hatramin’ny 30 taona.

Tanjona ny hitaiza sy hikolokolo ny tanora ho tonga “olom-pirenena vanona sy mandray andraikitra, miaina ny kolontsain’ny fitiavan-tanindrazana”.

Iray amin’ireo faritra ahitana rantsan’ny “Club Fanoro” ny faritra Alaotra Mangoro, izay efa ahitana mpikambana 1925 amin’izao fotoana izao.

Misy rantsan’ny “Club Fanoro” ihany koa ao amin’ny faritra Vakinakaratra sy Atsinanana.

Ho an’Alaotra Mangoro manokana dia sahan’asa iray isan’ny hanampiana ny mpikambana ao amin’ny “Club Fanoro” ny fanomezana fampianarana teny vahiny toy ny teny Anglisy, Frantsay, Italiana, na koa Japoney.

Ny hanampy ireo mpikambana hivelatra no tanjona manokana amin’izany.

Eo koa ny fampiofanana amin’ny lafiny serasera, ny tontolon’ny mozika, ny zava-kanto ary ny dihy.

Nandritry ny fandalovan-dRamatoa Minisitry ny Serasera sy Kolontsaina tany Ambatondrazaka, renivohitry ny faritra Alaotra Mangoro, dia tafiditra tanatin’ny fandaharam-potoanany ny fanolorana “mari-pankasitrahana ho fanamarihana ny fiafaran’ny fianarana (certificat)” ho an’ny andiany indray mihira faharoa amin’ireo tanora mpikambana ao amin’ny “Club Fanoro”, miisa 274, nianatra teny vahiny toy ny teny anglisy sy frantsay.

Mari-pankasitrahana ho fanamarihana ny fiafaran’ny fianarana (certificat) izay marihina fa ankatoavin’ny Minisitera misahana ny fampianarana tekinika sy ny fanofanana arak’asa.

Nanentana ireo tanora mpikambana ao amin’ny ity Club Fanoro ity ihany koa Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, mba ho loha-laharana amin’ny fanatanterana ny #TAGNAMARO isaky ny sabotsy fahatelo amin’ny volana, izay natokantsika eto Madagasikara ho “Andron’ny Olom-pirenena”, mba hanehoana ny fandraisan’andraikitra ho an’ny fiaraha-monina amin’ny maha olom-pirenena tena tompon’andraikitra.