MIHAMY MADA FASHION 2022 : FAHOMBIAZANA TANTERAKA NY HETSIKA NATAO NANDRITRA NY HATELOANA

𝓜ihamy 𝓜ada 𝓕ashion 2022 | 𝔽𝕒𝕙𝕠𝕞𝕓𝕚𝕒𝕫𝕒𝕟𝕒 𝕥𝕒𝕟𝕥𝕖𝕣𝕒𝕜𝕒 𝕟𝕪 𝕙𝕖𝕥𝕤𝕚𝕜𝕒 𝕟𝕒𝕥𝕒𝕠 𝕟𝕒𝕟𝕕𝕣𝕚𝕥𝕣𝕒 𝕟𝕪 𝕙𝕒𝕥𝕖𝕝𝕠𝕒𝕟𝕒

Telo andro nentina nanomezana sehatra sy nanohanana ireo mpisehatra amin’ny haihaingo sy ny famoronana, nofaranana tamina fampisehoana niarahana tamin’i 𝕊𝕥é𝕡𝕙𝕒𝕟𝕚𝕖 sy 𝕃𝕚𝕠𝕟 ℍ𝕚𝕝𝕝 tetsy amin’ny 𝕃𝕒𝕡𝕒𝕟’𝕟𝕪 𝕂𝕠𝕝𝕠𝕟𝕥𝕤𝕒𝕚𝕟𝕒 𝕤𝕪 𝕟𝕪 𝔽𝕒𝕟𝕒𝕥𝕒𝕟𝕛𝕒𝕙𝕒𝕟-𝕥𝕖𝕟𝕒 𝕄𝕒𝕙𝕒𝕞𝕒𝕤𝕚𝕟𝕒 ny 𝓜ihamy 𝓜ada 𝓕ashion andiany fahatelo natao tamin’ity taona 𝟚𝟘𝟚𝟚 ity.

Fahombiazana no niainan’ireo mpandray anjara rehetra tsy ankanavaka nandritra izay telo andro izay.

Maro amin’ireo mpamorona no nanana fahafahana malalaka tamin’ny fahazoana lalam-barotra sy fiaraha-miasa amin’ny fanohanana ny famokarana ny lamaody vita malagasy, izay nisaoran’izy ireo ny 𝕄𝕚𝕟𝕚𝕤𝕚𝕥𝕖𝕣𝕒𝕟’𝕟𝕪 𝕊𝕖𝕣𝕒𝕤𝕖𝕣𝕒 𝕤𝕪 𝕟𝕪 𝕂𝕠𝕝𝕠𝕟𝕥𝕤𝕒𝕚𝕟𝕒 tamin’ny fikarakarana ny hetsika 𝓜ihamy 𝓜ada 𝓕ashion .

Mbola namafisin-d𝚁𝚊𝚖𝚊𝚝𝚘𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚒𝚜𝚒𝚝𝚛𝚊 𝙻𝚊𝚕𝚊𝚝𝚒𝚊𝚗𝚊 𝚁𝙰𝙺𝙾𝚃𝙾𝙽𝙳𝚁𝙰𝚉𝙰𝙵𝚈, nandritra ny lahateniny nentina namaranana ny hetsika androany fa tanjon’ny Minisitera ny hametraka sehatra ho fanosehana ny fandraharaharana amin’ny sehatry ny 𝚑𝚊𝚒𝚑𝚊𝚒𝚗𝚐𝚘, ny 𝚑𝚊𝚑𝚊-𝚖𝚊𝚝𝚒𝚑𝚊𝚗𝚒𝚗𝚊 𝚒𝚛𝚎𝚘 𝚖𝚙𝚊𝚖𝚘𝚛𝚘𝚗𝚊, ny hahafahan’izy ireo mivelona amin’ny talenta izay hananany. Tafiditra izany rehetra izany ao anatin’ilay « 𝙸𝚗𝚍𝚞𝚜𝚝𝚛𝚒𝚎 𝚌𝚛é𝚊𝚝𝚒𝚟𝚎 𝚎𝚝 𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎𝚙𝚛𝚎𝚗𝚎𝚞𝚛𝚒𝚊𝚝 𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚎𝚕 ».