NIFARANA NY MIHAMY MADA FASHION ANDIANY FAHATELO

NIFARANA NY MIHAMY MADA FASHION ANDIANY FAHATELO

Nifarana teo ny Mihamy Mada Fashion andiany fahatelo. Niavaka ity andiany ity, niezinezina ny hetsika natao, namirapiratra ireo mpanan-talenta amin’ny haihaingo, niaka-danja ny vita Malagasy.

Mankasitraka feno antsika rehetra nahalavorary an’iny andiany 2022 iny.

Singanina manokana :

– Ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena

– Ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra CUA – Commune Urbaine d’Antananarivo

– Ny TAFITA

– Ianareo mpamorona haihaingo sy ny mpampiranty rehetra izay nanao ezaka manokana hampiakarana ny lentan’ny famoronana

– Ianareo mpilatro

– Ianareo rehetra mpiara-miasa ara-teknika tao anatin’ny haihaingo

– Ianareo rehetra mpiara-miasa ara-teknika

– Ny M-IZI COSMETICS nanao ny volo sy ny maquillagen’ireo mpilatro nandritra ny telo andro M-izi

Sy ianareo rehetra tsy voatanisa nitoto nahafotsy nahandro nahamasaka ny MMF 2022.

Manome fotoana anao sahady amin’ny Mihamy Mada Fashion 2023.

#MMF22

#MMF2022

#msk