TAGNAMARO MAEVATANANA

Tao amin’ny Fokontany Manganoro- Kaominina Maevatanàna II no nanamarihana ny hetsika Tagnamaro volana Jona.

Ho fanalàna ny fahasahiranan’ny mponina ao Manganoro izay tsy maintsy mandeha dia an-tongotra adiny iray eo vao mahazo rano fisotro sy ampiasaina andavanandro satria efa mihamihisaka ny ranon’Ikopa amin’ny fanombohan’ny maintany toy izao dia niara-nisalahy ny vahoaka nanitratra ny velaran’ny lalandrano sy nanao tohadrano tamin’ny alàlan’ny Hetsika Tagnamaro notarihin’ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Betsiboka sy ny Kaominina Maevatanàna II.