LANONAM-PAMARANANA NY IRAY VOLAN’NY TENY MALAGASY

Ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina, amin’ny alalan’ny Fitaleavana DPLM, dia manao ho laharam-pahamehana ny Fampahafantarana ny Teny malagasy.

Ity fitaleavana ity no nikarakara ny hetsika rehetra nandritra ny volana Jona, sy ity lanonana notanterahina tao amin’ny IVOKOLO Analakely androany Alakamisy 30 jona.

Anisan’ny endrika iray nampiavaka ny fankalazana tamin’ity taona ity ny Fikarakaran’ny Minisitera ny fifaninanam-pirenena momba ny literatiora toy ny sombin-tantara sy tantara foronina ary Tononkalo.

Ny solontenan’ny vondron’ny mpitsara izay niandraikitra an’ity fifaninanam-pirenena ity dia nanolotra fisaorana ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina satria zava-dehibe izany, ary efa taona maromaro no tsy nisy izany.

Nefa dia tena mampivoitra sy mampivoatra ny sehatry ny haisoratra, ary maro ireo mpanoratra malagasy malaza no fantatry ny vahoaka noho ny fifaninanana toy itony.

 Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO kosa dia nanamafy fa singa ihany ity fikarakarana fifaninanana ary ny iray volan’ny teny malagasy no tapitra, fa mitohy mandavan-taona ireo fandaharan’asa, toy ny ao amin’ny Televiziona malagasy sy ny ao amin’ny Radio Nasionaly malagasy izay manabe amin’ny alàlan’ny fampahafantarana sy fampatsiahivana.

Toy izany ihany koa ny eo anivon’ny tambazotran-tserasera sosialy sy ny hafa rehetra.

Nisaoran-dRamatoa Minisitra koa ireo rehetra nanandratra ny tenin-drazan-tsika ka nandala ny teny filamatra nofinidy: « RAIKA ABY ANTSIKA ATAMBATRE TENY MALAGASY ».

Ireto ary ny vokatr’ity fifaninanana:

sokajy Sombin-tantara: RAZANAJATOVO Andrianimerina Hobiana

sokajy Tantara foronina RANDRIAMANALINA Rova Mamitiana hubertin

sokajy Tononkalo: RAKOTONDRAIBE Andry Lalaina

Nanambara Ramatoa Minisitra fa ho raisin’ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina an-tànana ny fanontana ho boky ny sangan’asan’ireto voalohany isaky ny sokajy.

#Fitaleavana_Misahana_ny_Fampiroboroboana_ny_Teny_Malagasy

#Minisiteran_ny_Serasera_sy_ny_Kolontsaina