FIVORIAMBE FAHA-9 HO AN’IREO FIRENENA MPIKAMBANA AMIN’NY FIFANARAHANA IRAISAM-PIRENENA MIKASIKA NY FIKAJIANA NY HAREM-BAKOKA ARA-TSAINA

UNESCO – PARIS – FRANTSA

Amin’ny maha mpikambana feno an’i Madagasikara ao amin’ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny fikajiana ny harem-bakoka ara-tsaina eny anivon’ny UNESCO (Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003), dia mandray anjara amin’ny fivoriam-be fahasivin’ny firenena mpikambana amin’io fifanarahana io, izay nisokatra androany 5 jolay 2022 any Paris – Frantsa ny delegasionina izay tarihin-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina.

Madagasikara dia anisan’ireo firenena misahana ny andraikitra Filoha lefitra ao amin’ny Birao mpandrindra ity fivoriambe ity misolo tena ireo firenena afrikanina ao amin’ny vondrona Va (5a).

Ny fanavaozana ny ampahatelon’ny mpikambana ao amin’ny Komity iraisam-pirenena ho an’ny fikajiana ny harem-bakoka ara-tsaina (Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel) no isan’ny lahadinik’ity fivoriana ity.

Tsiahivina fa ity Komity ity no tompon’ny fanapahan-kevitra farany amin’ny hanoratana singa iray ao amin’ny lisitry ny haren-tsain’ny zanak’olombelona tahaka izay natao tamin’ny fahaiza-manao « Zafimaniry » sy ny « Kabary Malagasy » farany teo.

Ireo mpikambana vaovao amin’ity Komity ity araka izany no handinika ny fangatahana nataon’i Madagasikara ny amin’ny hanoratana ny « Hira gasy » ao amin’ny lisitry ny haren-tsain’ny zanak’olombelona, fangatahana izay efa napetraky ny Minisitry ny Serasera sy Kolontsaina teo anivon’ny Sekretarian’ity fifanarahana iraisam-pirenena ity tamin’ny volana avrily 2022.

Ireo firenena ireo araka izany no hanaovan’ny delegasiona malagasy ny «adisisika» mikasika ny fampidirana ny «hira gasy» ho haren-tsain’ny zanak’olombelona (patrimoine culturel immatériel de l’humanité).

Hisy ihany koa ny dinika ankapobeny momba ny paika hanoratana singa ao amin’ny lisitry ny haren-tsain’ny zanak’olombelona mandritra izao fivoriana izao.

Hisy fanampim-panazavana sy fifampidinihana mikasika ny paika hanoratana io singa io mandritra ity fivoriana ity.

Ankoatra izany dia hodinihina ny fomba hankalazana ny faha-20 taonan’ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny fikajiana ny harem-bakoka ara-tsaina ho an’ny taona 2023.

 

#Minisiteran_ny_Serasera_sy_ny_Kolontsaina

#unesco