FAMPIROBOROBONA NY VAKY BOKY : NOJERENA NY FOMBA HANATSARANA NY TOLOTRA ENY ANIVON’IREO CLAC MANERANA NY NOSY

Ankoatra ny Tranombokim-pirenena etsy Anosy sy ireo napetraka eny anivon’ny tranoben’ny serasera sy kolontsaina, dia mitohy misokatra ho an’ny daholobe, indrindra ny tanora sy ankizy ny Centre de Lecture et d’Animation, na CLAC ahafahana mamaky boky sy manita-pahalalana.

Ny CLAC dia isan’ireo rantsan’ny Tranombokim-pirenena eto Madagasikara.

Eny anivon’ny kaomina no misy azy.

Fiaraha-miasa eo amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina sy ny Fikambanamben’ny firenena miteny frantsay (Organisation Internationale de la Francophonie – OIF) ny fampiroborobona azy.

Tonga nitsidika ny CLAC ao Ambohitseheno ny Masoivohon’ny OIF eto Madagasikara.
Fotoana izay nijerena ny fanatsarana entina ho an’ny CLAC rehetra efa misokatra manerana ny nosy, izay miisa 27 ankehitriny, sy niaraha-nidinika ireo paikady vaovao entina mampiroborobo ny CLAC toy ny fanomezana fiofanana ho an’ireo mpitazona tranom-boky (bibliothecaires), na koa ny fampiasana ny teknolojia vaovao amin’ny fitantanana ny CLAC (informatisation de la gestion des CLAC).
Ho maro arak’izany ny tetikasa ho tanterahana ho an’ny CLAC rehetra ato ho ato.