IRAY VOLAN’NY SARY HOSODOKO Faritra BOENY

Varotra fampirantina, mba ahafahan’ireo mpanakanto mivelona amin’ny sangan’asany no sady fampahafantarana azy ireo amin’ny daholobe.

Isan’ireo Fitaleam-paritra manantanteraka ity Fandaharan’asan’ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina, ny eto Boeny. Izay nosokafan’ny Talem-Paritra tamin’ny fomba ofisialy teto Mahajanga ny alatsinainy 11 Jolay 2022 hariva izay notontonsana tao amin’ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina AKÔRY HALY ary notronon’ny Fitaleavam-Paritry ny Asa Tanana sy ny Taozavatra, ny Fitaleavam-Paritry ny Mponina sy ny Fampivoarana ny Vehivavy ary ny Kaominina Ambonivohitr’i Mahajanga sy ny Faritra Boeny

Mpanakanto efatra (04) no indray mampiranty ao anatin’ny iray volana fa ny sanganasany no hiovaova ka ireto avy izy ireo:

-ABTOIHIHOU Soalihy

-RATSIMBAZAFY Éric Davy

-RAHERINDRAMAMY Marcelo Lewis

-RAKOTONIAINA Romuald

Ny fampirantina izay natao dia narahina seho maro samihafa toy ny « live painting » nataon’ny mpanakanto SOILIHY

Toerana: Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina « Akôry Haly » ao ambony riana ao amin’ny efitrano fampiaratiana

Misokatra ny alatsinainy ka hatramin’ny Zoma, Manomboka amin’ny 9ora ka hatramin’ny 11orasy sasany, amin’ny 3ora ka hatramin’ny 5ora sy sasany.