IRAY VOLAN’NY SARY HOSODOKO Faritra ATSIMO ANDREFANA

Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Talata 12 Jolay 2022 ny hetsika « Iray volan’ny Sary Hosodoko » teto Toliara, notarihin’ny Talem-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Atsimo Andrefana mpisolo toerana izay notronin’ireo solontenam-panjakana nasaina sy ireo mpanakanto mpandray anjara ary ireo olona maro samihafa nasaina.

Toerana:

Herinandro voalohany: manoloana ny Birao Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Atsimo Andrefana eto Tsenengea.

Herinandro faharoa: hatao eo Ankilisoafilira Bazary be.

Ho fantatra miandalana ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro roa farany.

30 ny isan’ireo sangan’asa naranty

Isan’ny mpanao hosodoko: 25 no nisoratra anarana, 05 kosa no efa tonga mandranty:

RANDRIAKOTO Jeannot Christian

LEANDRE àMaxime Crosse

RALISON Anjara Maxime Crosse

ANDRIABOAVONJY Jean Richard

STEPHAN Lesmerveilleux

Mitovy amin’ireo Fitaleavam-paritra hafa hatrany ny tanjona, dia sady fampahafantarana an’ireo mpiangaly sary hosodoko aty an-toerana, no fanokafana lalam-barotra ka ahafahan’izy ireo mivelona amin’ny talentany ihany koa.

Hisy ihany koa ny fampisehoana mivantana ny sary hosodoko andraisan’ireo mpanakanto anjara.

Hisy fanentanana maro isan-karazany sy fampiofanana mba itarihana ireo vao manomboka misokatra amin’ity asa sary hosodoko ity satria asa fivelomana izy ity no sady fanadratana avo ny haren-kolontsaina.