TAGNAMARO BESALAMPY.

Fanavasavana ny lalana mandeha amin’ny ranomasina no natao Tagnamaro ny sabotsy lasa teo.