TAGNAMARO : FARITRA BOENY, DISTRIKAN’I MAHAJANGA I

Tafiditra tanteraka amin’ny fotoanan’ny fialantsasatra ny Tagnamaro tamin’ity volana Jolay ity, izany indrindra no nahatonga ny ekipan’ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Boeny sy ireo mpiasam-panjakana avy amin’ny sampandraharaha sasany eto Mahajanga ary ny olom-pirenana mahatsapa manana adidy amin’ny firenena izay niara nisalahy nanadio ny « bord de la mer » mba ho tanana madio no hitsenana vahiny sady ho fitaratra amin’ny lafin’ny fahadiovana i Mahajanga.

Misaotra an’ireo rehetra nandray anjara ka nahatontonsa izany Tagnamaro izany anio Sabotsy 16 Jolay 2022.