TAGNAMARO KANDREHO

Natomboka tamin’ny àlalan’ny Tagnamaro ny famakiana ny làlana ao Ambodifiakarana mankany Berano ao amin’ny Kaominina Antanimbaribe.

Tamin’ity andiany voalohany ity dia ny ampahany tena sarotra no namboarina ka 50m no vita ary mbola hotohizana amin’ny hetsika manaraka ny famakiana ity làlana ity.