VOLANA IRAY, MPANORATRA IRAY

Fanohizana ny fanazavana ny andinindininy mikasika ny mpanoratra Ra-Phi, avy ao amin’ny faritra VAKINANKARATRA,.

Koa manasa anao àry hamantatra bebe kokoa ny mombamomba azy.