IVONTOERAM-PIKOTREHANA ORINASA MISEHATRA AMIN’NY KOLONTSAINA SY SERASERA

Tanora ny mponin’i Maevatanana amin’ny ankapobeny ary maro ny manan-talenta ka mila tosika mba ho lasa asa mahavelona izany talenta sy fahaiza-mamorona izany.

Antony nananganana ivon-toeram-pikotrehana orinasa misehatra amin’ny Kolontsaina sy Serasera eto Maevatanana

Ny 90 % -n’ny fanorenana ny ivon-toeram-pikotrehana orinasa misehatra amin’ny Kolontsaina sy Serasera na « Centre d’incubation en entrepreneuriat culturel et industrie créative » #TOSIK‘ART ao Maevatanana, renivohitry ny faritra BETSIBOKA no efa vita.

Eo am-pamaranana ny asa ny orinasa nahazo ny tsenam-barom-panjakana amin’izao fotoana.

Ny « Centre d’Incubation TOSIK’ART » dia natao hanosehana ireo tanora te hanangana orinasa amin’ny sehatry ny Kolontsaina sy Serasera.

Faritra sivy (9) manerana ny Nosy no hametrahana azy ka isan’ireo hahazo ny distrikan’i Maevatanana, faritra Betsiboka.

Miisa telo (3) ankehitriny ny ivon-toeram-pikotrehana orinasa amin’ny sehatry ny Kolontsaina efa misokatra sy amperin’asa dia ny any Toamasina, ny ao Antananarivo ary ny any Ihosy.

#Minisiteran_ny_serasera_sy_ny_kolontsaina