TAGNAMARO SAINTE MARIE

Araka ny fandaminana Dia androany no nanaovana ny tagnamaro andron’ny olom- pirenena teto @ Prefectioran’ny Sainte Marie , tao Analamboanio FKT Ambodifotatra fanamboarana ny lalàna ambadikiny tribunal vaovao Izay efa tsy azo alehan’ny fiara hatrizay nohon’ny goedra sy tsy fikorian’ny rano eo amin’ny canal .

Nototofana fasika ny lalàna ary nosokafana ireo tatatra manontolo Izay niarahana tamin’ireo Sampan- tserivisy maro teto an- toerana notarihin’ny DLCC eto an toerana notronin’ny Lefitry ny Ben’ny Tanana ,fikambanana toy ny VIAVY MIAVOTSE, Nanohana ara pitaovana nanome fiara ny ANJA Service Izay tolorana fisaorana etoana.

Fanirian’ireto mpandray anjara ireto ny mba hanomezana mari- pankasitrahana hoan’izay sehatra na olona mpandray anjara tsy tapaka amin’ity Tagnamaro ity.