CLAC MAEVATANANA

NY CLAC na Centre de Lecture et d’Animation Culturelle eto Maevatanana: nasiam-panatsarana tamin’ny alàlan’ny TAGNAMARO no sady novatsian’ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina kojakoja sy fitaovana isan-karazany

Ny CLAC dia ivon-toerana ifaneraseran’ny daholobe, anovozana fahalalana sy anitaran-tsaina.

Ny Fiadidiana ny tanàna no mitantana azy ary manome tan-tsoroka kosa ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy Kolontsaina.

Rehefa voajary tamin’ny alàlan’ny 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 ity ivon-toerana ity ny zoma 22 Jolay, dia nataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina fanamby koa ny lafiny fampitaovana:

Nanatsaraina ireo fitaovana sy kojakoja rehetra fampiasa toy ny tahala, latabatra, seza sns…

Anisan’ny ezaka ataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina amin’ny alàlan’ny Tranombokim-pirenena, ny tetik’asa « NDAO HAMAKY BOKY », ka boky maroloko sy amina lohahevitra maro miisa 250, no natolotry ny Minisitera mba hanampiana ny efa misy tato an-toerana.

Nazavain-dRamatoa Minisitra Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO fa notsongaina manokana ireo boky ireo ary samy hahazo ny anjarany na ny mpianatra na ny tanora na ny olon-dehibe.

Ary nentaniny ny rehetra mba hahay hanaja sy hikolokolo an’ity ivon-toerana.

Vokatry ny asa natao dia miseho endrika ny asa fanatsarana, noho ny fifanomezan-tànana, ka antenaina fa ho lasa ivon-toerana ifaneraseran’ny daholobe ny CLAC eto Maevatanana manomboka izao.