MANOMBOKA NY DINGANA FANITARANA NY IVON’NY TOROHAY (IVOTORO) ANY AMIN’NY FARITRA

MANOMBOKA NY DINGANA FANITARANA NY IVON’NY TOROHAY (IVOTORO) ANY AMIN’NY FARITRA

Fanjakana manakaiky vahoaka : Manomboka ny dingana fanitarana ny Ivon’ny Torohay (IVOTORO) any amin’ny faritra – Mahajanga no hanombohana azy

Fanamby goavan’ny fitondram-panjakana ny fanakaikezana ny vahoaka mpila raharaham-panjakana sy ny ady amin’ny kolikoly.

Natao hanampy amin’ny fanatanterahana izany fanamby izany ny #IVOTORO na Ivon’ny Torohay.

Taorian’ny fahombiazan’ny eto Antananarivo izay mandray antso manodidina ny 400 na 600 isan’andro, sy ny fanokafana ny tranok’ala www.ivotoro.mg, ka nahazon’ny IVOTORO ny « Prix de l’innovation dans la fonction publique » dia miroso amin’ny dingana fametrahana ny rantsan’ny IVOTORO any amin’ny faritra ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina.

Mahajanga, renivohitry ny faritra Boeny sy n’y faritanin’i Mahajanga no nosafidiana hanombohan’izany asa fanitarana izany, ka androany dia nihaona tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana tao Mahajanga ny Minisitry ny Serasera sy Kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, nanazava ny antom-pisian’ny IVOTORO sy ny tombontsoa azo amin’ny fananana azy.

Fotoana nanombohana tamin’ny fomba ofisialy ihany koa ny asa fanangonana ireo antontan-kevitra handrafitra ny « base de données » ho an’i Mahajanga.

Ankoatran’i Mahajanga dia hametrahana rantsan’ny IVOTORO koa ireo renivohim-paritany hafa.

#Minisiteran_ny_Serasera_sy_ny_Kolontsaina

#ivotoro_mahajanga