FAMPIOFANANA ATOLOTRY NY ANAC

Ny alatsinainy 08 hatramin’ny zoma 12 aogositra izao dia misokatra ho an’izay rehetra liana amin’ny fanoratana hira (famoronana sy fanoratana ho naoty) ny fampiofanana ataon’Andriamatoa RANDRIANARIMANANA Jean-Jacques izay mandalo eto an-tanindrazana amin’izao fotoana izao.

Ity fiofanana ity dia natokana indrindra ho an’ireo izay efa manana traikefa amin’ny mozika, amin’ny famakiana naoty, amin’ny fitendrena ary amin’ny fampianarana mozika na fitarihana antoko mpihira.

Misokatra ihany koa ho an’ireo mpianatra manomboka ambaratonga faharoa na Cycle 2.

Ahazoana mari-pahaizana izy io, ary hisy fampiharana isan’andro.

Azo atao ny manatrika ny fiofanana na tsy isan’andro aza.

Voafetra ny toerana.