I RAMATOA MINISITRA LALATIANA RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO NO NOFIDIAN’NY MPIKARAKARA NY HETSIKA (COCAN) HO RENY MPIAHY NY EKIPAM-PIRENENA MALAGASY ANKOAY VEHIVAVY

Amin’ny maha-minisitra mpiahy ny Faritra Vakinankaratra azy, koa satria any Antsirabe Vakinankaratra no atao ny lalao basket-ball fiadiana ny tompon-dakan’ny Afrika ho an’ny ekipa vehivavy latsaky ny 18 taona, dia Ramatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO no nofidian’ny Komity mpikarakara ny hetsika (COCAN) ho Reny mpiahy ny ekipam-pirenenam-pirenena malagasy ANKOAY vehivavy.

Talohan’ny lanonana fanombohana amin’ny fomba ofisialy ny lalao no tonga nitsidika sy nankahery ireo ekipam-pirenena Ramatoa Minisitra mivady sy ny mpiara-miasa aminy, nitso-drano azy ireo ihany koa hahaleo hahalasana, ary indrindra nirary fandresena ho azy ireo amin’ny fiarovana ny voninahitr’i Madagasikara.

Naneho ny fanohanany feno ny ekipam-pirenena malagasy Ramatoa minisitra ary izany indrindra no antony nanolorany fanamiana ho an’ny mpilalao sy ho an’ny mpanazatra sy ny ekipa teknika koa.

Nanome fanafody tahaka ny magnésium sy vitamine C ihany koa izy mba hanamafisana ny fahatanjahana ara-batana ho an’ireo mpilalaon-tsika.

Ny sabotsy lasa teo tany Antsirabe no nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fifaninana basket-ball fiadiana ny tompon-daka U18 aty Afrika, ho an’ny ekipa vehivavy.
8 no isan’ireo firenena afrikana mandray anjara. Fandresena 1 ary faharesena 1 hatreto no azon’ny Ankoay Vehivavy, taorian’ny 2 andro voalohany nanombohan’ny fifaninanana.

Ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina dia mirary fahombiazana feno ho azy ireo sy ho an’ny Ankoay lehilahy ihany koa izay miady ny fifaninanana etsy amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena Mahamasina.