IRAY VOLAN’NY SARY HOSODOKO FARITRA AMORON’I MANIA

HERINANDRO FAMARANANA

Mandritry ny 3 andro no anamarihana an’ity hetsika karakarain’ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina, raha ny an’ny Faritra Amoron’i Mania no resahina.

Tanterahana eto Ambositra ny Alarobia 10 sy Alakamisy 11 ary ny Zoma 12 Aogositra 2022 izany.

Nosokafan’ny Préfet Ambositra RAKOTOMALALA Richard tamin’ny fomba ofisialy izany niaraka tamin’ireo manam-pahefana maro taty antoerana.

Toerana: manoloana ny Fitaleavam-Paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina

Mpandray anjara: 13 mianadahy izy ireo mampiranty ny sangan’asany mandritra izao 3 andro izao.

Na dia vaovao aza ity sehatra ity, dia nahatongavana solotena ireo Distrika roa hafa, dia Ambatofinandrahana sy Fandriana.

Manomboka amin’ny 9 ora maraina ka hatramin’ny 4 ora tolakandro ny varotra fampiratiana.

Mandritra ity fotoana ity ihany koa no ifampizaran’ireo mpiangaly hosodoko ireo traikefa.

Nambaran’ny Ramatoa Talem-paritry ny Serasera sy Kolontsaina Amoron’i Mania LALANIRINA Rahelinoro, fa natao izao hetsika izao dia mba hanatratrarana ny fanamby napetraky ny Minisitera, dia ny hanasongadinana sy hanomezan-danja ary ho famporisihana ireo mpanatalenta ireo.

Olana iraisan’izy ireo raha ny nambarany dia ny tsy fahampian’ny akora ampiasaina sy ny tsy fisian’ny lalam-barotra ka anaovana antso amin’ny rehetra hanjifa ireo asa vitan’ny mpanatalenta malagasy ireo.