AKON’NY FAMARANANA NY IRAY VOLAN’NY SARY HOSODOKO FARITRA ATSINANANA

Anisan’ny nahazoam-baovao koa ny hetsika nokarakarain’ny Fitaleavam-Paritry ny Serasera sy Kolontsaina Faritra Atsinanana.

Tao amin’ny Tranoben’ny Serasera sy Kolontsaina 501 no nanatanterahana izany, ka tsy latsa-danja tamin’ny fizarana mari-pankasitrahana ireo mpanakanto miisa 13 mianadahy nandray anjara ramin’ny varotra fampirantiana nandritra ny 01 volana.

Nampiavaka an’ity andro famaranana tamin’ny 12 Aogositra ity, ny famoahana an’ireo sangan’asa rehetra mbola tsy lafo, teo amin’ny araben’ny Fahaleovantena ka nanaitra sy nisarika ny mpandalo.

Marihina fa efa mihamaro ireo mivelona amin’ity sehatry ny hosodoko ity aty Atsinanana indrindra fa eto Toamasina, na naniry izy ireo raha karakaraina maretitetika ny hermtsika toy itony.

Nanambara Ramatoa Talem-paritra VOLOLONIAINA Aniella fa hiezaka ny fitaleavana ny hamaly izany hetaheta izany.

 

Partager