TAGNAMARO AMBOLIKANDRA

Ambolokandrina, BORIBORINTANY FAHAROA: anisan’ny namaly ny antso ka niara-nientana nanadio ny tontolo manodidina ny mponina tety.