TAGNAMARO ATSIMO-ANDREFANA.

Fanadiovana toeram-pianarana tao amin’ny EPP Andaboly no asa natao tao anatin’ny TAGNAMARO hoan’ny Fitaleavam-paritry Serasera sy ny Kolontsaina ato Atsimo-Andrefana ny Asabotsy faha 20 Aogositra 2022.

Izao no natao, mba hisorohana amin’ny mety ho fihanakin’ny valanaretina sy hitandrovana hatrany ny fahasalaman’ireo mpianatra eto anivon’ity sekoly ity, ny fidirana rahateo ihany koa efa manakaiky.

Navitrika hatrany ireo mpandray anjara teo fanadiovana ny manodidina sy tao anatin’ny efitrano fianarana ireto, ho fanatanterahana ny asa soa iombonana ho an’ny rehetra.

Ho fanapariahana ny soatavina amin’ny maha Malagasy ho lalim-paka amin’ny fiaraha monina misy antsika tsirairay avy dia izay indrindra no tanjona kendren’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina.

Mba hisian’ny fiaraha mientana amin’ny fanatsarana ny soa iombonana ho an’ny mpiara-belona satria tsy voatery mahazo vola vao mahavita zavatra fa ny firotsahana antsitram-po toy izao dia mamelona indray ny fahaiza miara-mientan-tsika Malagasy ho amin’izay fampandrosoana ny soa iombonana izay.