TAGNAMARO MAEVATANÀNA.

TAGNAMARO MAEVATANÀNA.

Fanamby manokana napetraka ny fanatsaràna ny Biraon’ny Kaominina Ambanivohitra Beratsimanana izay efa antitra tanteraka ka tamin’ny alàlan’ny Tagnamaro nifarimbonan’ireo Samandraharaha avy any Maevatanàna sy ny fokonolona teto an-toerana no nahavitàna ny asa nandritra ny tapakandro.