TETO AMBATOLAMPY NO IVON’NY TAGNAMARO ANDRON’NY OLOM-PIRENENA TAMIN’ITY VOLANA ITY

Sabotsy fahatelo amin’ny volana, fotoana manokana hifanomezan’ny olom-pirenena tanana entina iarahana mikoja sy manarina fananana iombonana amin’ny alalan’ny hetsika 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆.

Tamin’ity androany ity dia nifanome fotoana tamin’ny mponin’Ambatolampy ny ekipan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, notarihin-dRamatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO nanatanteraka ny Tagnamaro ho an’ny volana Aogositra.

Nifanindran-dalana rahateo tamin’ny fotoana anamarihana ny « Fety MIMOSA 2022 » izany, ka tamin’ny alalan’ny hetsika 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 no nisantarana sy nanokafana ny fankalazana ny tapany maraina iray manontolo.

Satria misy lalan-tsaina fanabezana olom-pirenena vanona koa tian’ny Minisitera hampitaina ankoatry ny fikarakarana sy fiahiana hetsika ara-kolontsaina.

Nosafidiana nanaovana izany ny Tsenaben’Ambatolampy, izay toerana manana ny lanjany manokana ho an’ireo mponina, indrindra fa ireo tantsaha amin’ny famarotana ny vokatry ny tany.

Trano fivarotana 30 isa mahazaka mpivarotra hatramin’ny 250 no indray narenina mba hanomezana endrika vao ity toerana ity.

Naverina nolokoina avokoa ny tolàna rehetra, namafisina ary nosoloina ihany koa ny tafo izay simba.

Niavaka ny 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 raha ny teto Ambatolampy manokana ary samy naneho ny fahavononany ireo vahoaka maro nandray anjara tamin’ny fifanomezan-tanana androany.
Ilaina ny fahatsapan-tenan’ny rehetra amin’ny fikojana fananana iombonana tahaka izao.
Tokony ho saro-piaro amin’ny fikolokoloana itony foto-drafitrasa itony ny tsirairay ary manana adidy aman’andraikitra amin’ny maha olom-pirenena vanona, hoy Ramatoa Minisitra, nitondra hafatra ho an’ireo vahoaka.