TAGNAMARO AMBOASARY ATSIMO

Mba ho fitsinjovana ireo be atitra sy tsy afaka mivezivezy lavitra dia niara nisalahy ny délégasiona ny serasera sy ny kolontsaina aty Amboasary Atsimo ary ny fikambanana Tanora Mila miavotse ao amin’ny kaominina rurale Berano ville, 12 km miala ny kaominina Ambonivohitra ny Amboasary.

Ka samy nitondra kitay izay zakany ny roa tonta tamin’ny alalan’ny Tagnamaro, marihina fa natokana ho an’ireo be atitra ireo kitay nozaraina ireo.

Lavitra vao mahita kitay fandrehitra mijaly ireo mponina tafiditra ao anatin’izany ireo marefo ka izany no antony nanaovana ity hetsika ity ary hitohy ao anatin’ny fotoana maro.