AKADEMIAM-PIRENEN’NY ZAVA-KANTO SY NY KOLONTSAINA : MANARAKA FIOFANANA AVO LENTA OMEN’I XAVIER RIBES NY MPIKAMBANA AO AMIN’NY « VOA’ART, THE NATIONAL ORCHESTRA OF MADAGASCAR »

Xavier RIBES dia « Chef de Chœur » ao amin’ny « Angers Nantes Opera » nanomboka ny taona 2003 hatramin’ny androany.

Mpampiofana anisan’ny sangany indrindra amin’ny fitarihana antoko mpihira. Ny mpihira tao amin’ny « Opera de Paris » dia efa nampiofaniny avokoa.

Tamina sekolin’ny mozika fanta-daza any Eoropa, toy ny « Conservatoire de Barcelone », ny « Conservatoire de Suisse », na koa ny « Schola Cantorum Basiliensis » sy ny « Open studio de Bâle », ary ny « Conservatoire de Genève » izy no nandrato fahaizana momba ny mozika. Efa nanomana antoko mpihira maro, toy ny « Opéra de Montpellier », « Capitole de Toulouse », « Opéra de Dijon », « Opéra de Tours », « Opéra national du Rhin de Strasbourg », « Opéra du Luxembourg », na koa ny « Opéra de Lille » ihany koa i Xavier RIBES, izay matetika no efa nitsara fifaninanana mozika sy mitarika fampiofanana na « Master class » amin’ny lafiny mozika.

Eto Madagasikara izy mandritry ny iray volana ary miara-miasa amin’ny ANAC hizara ny traik’efany amin’ireo mpianatra sy mpampianatra mandrafitra ny « Voa’Art, the National Orchestra of Madagascar ».

Tanjona ny hampiakarana haingana ny hahavo tekinika sy ny ahafantaran’ireo mpianatra sy mpampianatra fenitra ny lenta iraisam-pirenen’ny orchestre, ary ny haha matihanina azy ireo.

Hisy, aorian’ny roa herinandro voalohan’ny fiofanana, ny fampisehoana rindran-kira izay ho tontosain’ny « Voa’Art, the National Orchestra of Madagascar » eo ambany fitarihan’I Xavier RIBES eny amin’ny Fiangonana Katolika St Jean-Baptiste eny Faravohitra.

Hitarika fiofanana momba ny fitarihana antoko mpihira (direction de chœur et de chant lyrique) ho an’ny mpianatry ny ANAC ihany koa izy ary hitarika fampiofanana any Mahajanga miaraka amin’ny rantsan’ny ANAC any Boeny.

Ireo mpitarika antoko mpihira, na mpihira tokana maniry ny handray anjara amin’ny fiofanana omen’i Xavier RIBES mandritra izao fandalovany eto Madagasikara izao dia mbola afaka misoratra anarana ao amin’ny biraon’ny rantsan’ny ANAC Analamanga, na Boeny.

Raha tsiahivina dia fanamby napetraky ny Filohan’ny Repoblika Atoa Andry RAJOELINA ny hampisy fampiofanana avo lenta eo anivon’ny ANAC ka tafiditra tanteraka ao anatin’izany ny fisian’ny mpampiofana vahiny fantatra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena tahaka izao.